Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » Film » FITES » Akce FITESu » Pozvánka: Valná hromada 2019

Pozvánka: Valná hromada 2019

admin Zář 08,2019 žádný komentář

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: pondělí 23. září 2019, 17.00 hod.
Místo konání: budova Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD – Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení.
3. Volba orgánů VH: předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise, návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření, zda je VH usnášeníschopná.
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2019.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6 a 7, usnesení k předneseným zprávám.
9. Usnesení VH ke zprávám Kontrolní komise: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Diskuse a různé podněty členů FITESu.
11. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení VH.
12. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@fites.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Komentáře nejsou povoleny.