Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » FITES: Provolání na podporu veřejné služby

FITES: Provolání na podporu veřejné služby

admin Dub 28,2015 žádný komentář

Profesionalitě, kontrole a transparenci České televize ANO, likvidaci a poškozování veřejné služby NE!

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., se znepokojením registruje sílící útoky na Českou televizi z nejvyšších politických kruhů i z různých novinových a webových fór, snahy ochočit si Českou televizi pro parciální politické zájmy, jakož i vulgární útoky vůči samotnému principu veřejné služby, vůči programové i ekonomické nezávislosti České televize. Zdůrazňujeme, že Česká televize musí být pojistkou demokracie a plurality pro společenskou a kulturní diskusi v České republice. Zárukou, aby se občanům dostávaly ověřené informace pro svobodné utváření názorů. Proto se kvalitě veřejné služby a podmínkám pro tvorbu, kterou České televizi ukládá zákon, budeme i nadále věnovat.

Máme za to, že odpovědnost za budoucnost veřejné služby leží především na České televizi a Radě ČT. A stejně tak na poslancích Parlamentu České republiky, kteří – jak FITES opakovaně upozorňoval – volili do Rady ČT především své politické vyslance, stranické vysloužilce, namísto odborníků s čistým štítem, kteří by byli sto Českou televizi věrohodně kontrolovat jménem veřejnosti, jak jim ukládá zákon. Dlouhá desetiletí Rady ČT kontrolu pouze předstíraly, jednotliví radní prosazovali zejména své stranické a osobní zájmy a důvěra ve veřejnou službu byla tím narušena.

Přesto i letos FITES navrhl poslancům osobnosti, které svým dosavadním životem a odborností mohou být zárukou naplnění zákona.
Očekáváme, že připravované změny mediálních zákonů připraví takový předpis, aby model veřejné služby se stabilizoval, důvěra v poskytovatele veřejné služby byla posílena a hlasy volající po zničení České televize se ocitly na slepé koleji mimo zájem veřejnosti.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Napsat komentář

Contact Form Powered By : XYZScripts.com