Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » FITES: Provolání na podporu veřejné služby

FITES: Provolání na podporu veřejné služby

admin Dub 28,2015 žádný komentář

Profesionalitě, kontrole a transparenci České televize ANO, likvidaci a poškozování veřejné služby NE!

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., se znepokojením registruje sílící útoky na Českou televizi z nejvyšších politických kruhů i z různých novinových a webových fór, snahy ochočit si Českou televizi pro parciální politické zájmy, jakož i vulgární útoky vůči samotnému principu veřejné služby, vůči programové i ekonomické nezávislosti České televize. Zdůrazňujeme, že Česká televize musí být pojistkou demokracie a plurality pro společenskou a kulturní diskusi v České republice. Zárukou, aby se občanům dostávaly ověřené informace pro svobodné utváření názorů. Proto se kvalitě veřejné služby a podmínkám pro tvorbu, kterou České televizi ukládá zákon, budeme i nadále věnovat.

Máme za to, že odpovědnost za budoucnost veřejné služby leží především na České televizi a Radě ČT. A stejně tak na poslancích Parlamentu České republiky, kteří – jak FITES opakovaně upozorňoval – volili do Rady ČT především své politické vyslance, stranické vysloužilce, namísto odborníků s čistým štítem, kteří by byli sto Českou televizi věrohodně kontrolovat jménem veřejnosti, jak jim ukládá zákon. Dlouhá desetiletí Rady ČT kontrolu pouze předstíraly, jednotliví radní prosazovali zejména své stranické a osobní zájmy a důvěra ve veřejnou službu byla tím narušena.

Přesto i letos FITES navrhl poslancům osobnosti, které svým dosavadním životem a odborností mohou být zárukou naplnění zákona.
Očekáváme, že připravované změny mediálních zákonů připraví takový předpis, aby model veřejné služby se stabilizoval, důvěra v poskytovatele veřejné služby byla posílena a hlasy volající po zničení České televize se ocitly na slepé koleji mimo zájem veřejnosti.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Napsat komentář